قالب فلافل استیل (کوچک - بزرگ)

( )

1- قالب فلافل استیل کوچک

2- قالب فلافل استیل متوسط

8,000 تومان

7,600 تومان

10 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!